Lūi-pia̍t:Bí-kok cha-bó͘ ián-goân

Tī "Bí-kok cha-bó͘ ián-goân" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 140 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 140 ia̍h.