Audrey Hepburn, PMF (chhut-siⁿ-mîa: Audrey Kathleen Ruston; 1929 nî 5 goe̍h 4 ji̍t – 1993 nî 1 goe̍h 20 ji̍t) sī chi̍t-ê ián-gôan, sî-sek tāi-piáu kiam jîn-tō-chú-gī-chiá.

Audrey Hepburn

1956 nî
Chhut-sì Audrey Kathleen Ruston
1929 nî 5 goe̍h 4 ji̍t(1929-05-04)
 Pí-lī-sî Brussel
Koè-sin 1993 nî 1 goe̍h 20 ji̍t (63 hòe)
 Sūi-sū Tolochenaz
Kok-che̍k  Eng-kok
Chit-gia̍p ián-gôan
Chhin-chiâⁿ Aarnoud van Heemstra (a-kong)
Emma Ferrer (sun-lú)
Bāng-chām www.audreyhepburn.com
Chhiam-miâ

Hepburn sī Eng-tē-lâng chham Hô-lân-lâng ê gín-á, tī Belgien ê Brussel chhut-sì. I ū ián kòe Roman Holiday, War and Peace, Breakfast at Tiffany's kap Charade téng-téng ê tiān-iáⁿ, ū tit-tio̍h kòe Academy Chióng, Emmy Chióng, Tony Chióng kap Grammy Chióng.

Hepburn mā-sī UNICEF Chhin-siān Tāi-sài chi-it, ū tit-tio̍h kòe Bí-kok ê Chóng-thóng Chū-iû Hun-chiong (Presidential Medal of Freedom). 1993 nî, I tī Sūi-sū ê Tolochenaz kòe-sin. 1999 nî, I hō Bí-kok Tiān-iáⁿ Hia̍p-hōe (AFI) sóan chò 100-nî 100-tōa bêng-seng lāi-bīn tē-3 úi-tāi ê lú-sèng bêng-seng.