Lūi-pia̍t:Bí-kok liân-pang ū-soàn

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: United States federal budget

This category includes pages related to the budget of the United States federal government.

Tī "Bí-kok liân-pang ū-soàn" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.