Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Bî-tá-mín.

Tī "Bî-tá-mín" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.