Lūi-pia̍t:Bîn-sio̍k

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Folklore

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

G

Tī "Bîn-sio̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 18 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 18 ia̍h.