Chheng-bêng-cheh (清明節) mā hō-chò chheng-bêng-choeh, chhiⁿ-miâ-cheh ia̍h chhiⁿ-miâ-choeh, sī Tiong-kok thoân-thóng cheh-ji̍t chi it, tī chheng-bêng koè.