Lūi-pia̍t:Bûn-ha̍k phoe-phêng

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Literary criticism

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Bûn-ha̍k phoe-phêng.

Tī "Bûn-ha̍k phoe-phêng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.