Lūi-pia̍t:Bosnia kap Herzegovina ê hêng-chèng-khu

Tī "Bosnia kap Herzegovina ê hêng-chèng-khu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.