Lūi-pia̍t:Bu̍t-koân huat

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Property law

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Bu̍t-koân huat.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

T