Lūi-pia̍t:Connecticut ê tāi-ha̍k

Tī "Connecticut ê tāi-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.