Yale Tāi-ha̍k (Yale University) sī Bí-kok ê su-li̍p tāi-ha̍k, siat tī Connecticut ê New Haven, 1701 nî khí-chō, sī thong sè-kài siāng jió-to ê tāi-ha̍k chi it.