Lūi-pia̍t:I-ha̍k kiám-giām

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Medical tests

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī I-ha̍k kiám-giām.

Tī "I-ha̍k kiám-giām" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.