Lūi-pia̍t:Ji̍t-iōng-phín

Siông-sè: Ji̍t-iōng-phín

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 11 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 11 lūi.

H

I

K

M

O

P

T

Tī "Ji̍t-iōng-phín" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 24 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 24 ia̍h.