Lūi-pia̍t:Ji̍t-pún ê bān-ōe-ka

Tī "Ji̍t-pún ê bān-ōe-ka" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 141 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 141 ia̍h.