Lūi-pia̍t:Ke-lō͘

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Streets

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Ke-lō͘.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

K