Lūi-pia̍t:Ko-hiông-chhī ê keng-chè

Tī "Ko-hiông-chhī ê keng-chè" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.