Lūi-pia̍t:Lâm-tâu-koān ê phok-bu̍t-koán

Tī "Lâm-tâu-koān ê phok-bu̍t-koán" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.