Kok-li̍p Tâi-oân Kang-gē Gián-kiù Hoat-tián Tiong-sim

Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú Bûn-hòa-pō͘ ūi-tī Lâm-tâu-koān Chháu-tūn-tìn ê hù-sio̍k ki-koan

Kok-li̍p Tâi-oân Kang-gē Gián-kiù Hoat-tián Tiong-sim (國立臺灣工藝研究發展中心) sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú Bûn-hòa-pō͘ ūi-tī Lâm-tâu-koān Chháu-tūn-tìn ê hù-sio̍k ki-koan. Chú-iàu ê bo̍k-phiau sī tī-leh ka-kiông kang-gē bûn-hòa ê gián-kiù, pó-chûn te̍k-iú kang-gē ê ki-su̍t, pôe-io̍k iu-siù ê kang-gē jîn-châi, kap pān-lí kang-gē ê kēng-sài kap tián-lám.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái