Lūi-pia̍t:Lêng-goân choán-hêng

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lêng-goân choán-hêng

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Lêng-goân choán-hêng.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 2 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 lūi.

H

T