Lūi-pia̍t:Lí-hêng

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lí-hêng

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Lí-hêng.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

K