Lūi-pia̍t:Lîn-luī sing-ua̍h huân-kíng

Tī "Lîn-luī sing-ua̍h huân-kíng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.