Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Niau-ka.

Tī "Niau-ka" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 111 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 111 ia̍h.