Lūi-pia̍t:Phêng-sò͘ ê hòa-ha̍p-bu̍t

Tī "Phêng-sò͘ ê hòa-ha̍p-bu̍t" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.