Lūi-pia̍t:Put-bêng hui-hêng bu̍t-thé

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: UFOs

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Put-bêng hui-hêng bu̍t-thé.

Tī "Put-bêng hui-hêng bu̍t-thé" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.