Lūi-pia̍t:Saint Kitts kap Nevis

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Saint Kitts kap Nevis.

Tī "Saint Kitts kap Nevis" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 4 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 ia̍h.