Lūi-pia̍t:Sin-ka-pho ê kong-si

Tī "Sin-ka-pho ê kong-si" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 4 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 ia̍h.