Lūi-pia̍t:Tâi-oân ê koān-hat-chhī

Tī "Tâi-oân ê koān-hat-chhī" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 11 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 11 ia̍h.