Lūi-pia̍t:Tiàu-kiàⁿ

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Tiàu-kiàⁿ.

Tī "Tiàu-kiàⁿ" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 4 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 ia̍h.