Lūi-pia̍t:Ti̍t-hat-chhī soaⁿ-tē goân-chū-bîn khu

Tī "Ti̍t-hat-chhī soaⁿ-tē goân-chū-bîn khu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.