La Plata Hô

La Plata Hô (Se-pan-gâ-gí: Río de la Plata) sī Uruguay Hô kap Paraná HôArgentina chham Uruguay ê kau-kài hōe-lâu chiâⁿ-sêng ê hái-kháu; tn̂g-tō͘ ū 290 kong-lí.

La Plata Hô hái-kháu