Le̍k-sek Hô-pêng Tiān-tâi

Le̍k-sek Hô-pêng Tiān-tâi (綠色和平電台), choân-miâ Le̍k-sek Hô-pêng Tâi-oân Bûn-hòa Kóng-pò Tiān-tâi, sī Tâi-oân chi̍t keng la-jí-oh tiān-tâi.