Le̍k-sek kek-bēng (綠色革命; green revolution) sī tī seng-thài-ha̍k kap khoân-kéng kho-ha̍k ê ki-pún lí-lūn ê chí-tō hā, jîn-lūi sek-èng khoân-kéng, hām khoân-kéng tàu-tīn hoat-tián, hô-hâi kiōng-tông chhòng-chō it-chhè bûn-hoà kap oa̍h-tāng.

Lī-iōng hui-hêng-ki choāⁿ lông-io̍h
Chū-tōng ak-chhân hē-thóng

Kán-kài siu-kái

Phín-chéng kái-liông siu-kái