Le Magasin des Suicides sī 2012 nî Hoat-kok tōng-oē tiān-iáⁿ.

Le Magasin des Suicides
Kàm-tok Patrice Leconte
Chè-chok Gilles Podesta
Thomas Langmann
André Rouleau
Kio̍k-chok-ka Patrice Leconte
Goân-tio̍h Le Magasin des Suicides
chok-chiá Jean Teulé
Phòe-ga̍k Etienne Perruchon
Chián-chip Rodolphe Ploquin
Chhut-phìⁿ ARP Sélection (Hoat-kok)
Chiūⁿ-èng
  • 2012 nî 5 goe̍h 24 ji̍t(2012-05-24) (Cannes)
  • 2012 nî 9 goe̍h 26 ji̍t(2012-09-26) (France & Belgium)
Phìⁿ-tn̂g 79 hun-cheng
Kok-ka Hoat-kok
Canada
Pí-lī-sî
Gí-giân Hoat-gí
Ū-sǹg €9.9 pah-bān[1]
Phiò-pâng $2.5 pah-bān[2]

Chham-khóSiu-kái