Lee de Forest

Lee de Forest (1873 nî 8 go̍eh 26 hō - 1961 nî 7 go̍eh 30 hō) sī chi̍t-ūi Bí-kok ê kho-ha̍k-ka kiam hoat-bêng-ka. Forest sī chin-khong-kóan ê hoat-bêng-chiá.

Lee de Forest sian-siⁿ.

Chham-khóSiu-kái