Liân-ha̍p Lām-tūi (連合艦隊 rengô kantai; kū siá-hoat: 聯合艦隊) sī kū Ji̍t-pún hái-kun lāi-bīn chi̍t khoán nn̂g-ê í-siōng siông-siat lām-tūi pian-sêng ê hui-siông-siat lām-tūi.