Liân-pang Siú-siòng (Tek-kok)

Liân-pang Siú-siòng (Bundeskanzler), he̍k-chiá kóng Liân-pang Chóng-lí, sī Tek-ì-chì Liân-pang Kiōng-hô-kok ê chèng-hú thâu-lâng. I sī liân-pang pō͘-tiúⁿ (Bundesminister) ê chí-phài chiá, chú-chhî Tek-kok liân-pang chèng-hú ê chèng-chhek chè-tēng.

Siong-koanSiu-kái