Liân Un-kheng (連溫卿), Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi ê siā-hoē-chú-gī ūn-tōng-chiá, Tâi-oân ESP Hia̍p-hōe ê koan-hē-jîn chi it.

I bat sī Tâi-oân Bûn-hoà Hia̍p-hoē ê thâu-lâng.

I bat hoat-piáu bûn-chiuⁿ chàn-sêng iōng Tâi-oân-oē siá Tâi-oân bûn-ha̍k.

Tâi-oân Kiōng-sán-tóng hoán-tùi i ê ūn-tōng chhek-lio̍k.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái