LibreCAD sī chi̍t ê tiān-náu hú-chō͘ siat-kè (CAD) nńg-thé.

LibreCAD ê logo

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: LibreCAD