Limousin

Hoat-kok ê tōa-khu (région)

LimousinHoat-kok ê chi̍t-ê tōa-khu (région), siú-hú sī Limoges, tāi-iok ū 737,509 ê jîn-kháu (2013), thó͘-tē bīn-chek 16,942 km².

Limousin ê ūi-tì.