Lio̍k-ha̍p Lō͘

Lio̍k-ha̍p Lō͘ (六合路), mā ū kóng La̍k-ha̍p Lō͘, sī Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê chi̍t tiâu lō͘, ū hun Lio̍k-ha̍p 1 Lō͘ (六合一路) kap Lio̍k-ha̍p 2 Lō͘ (六合二路), iân-tô͘ keng koè Ko-hiông ê siong-gia̍p tiong-sim.