Lion Oan (Hoat-gí: Golfe du Lion; Se-pan-gâ-gí: Golfo de León; Ì-tāi-lī-gí: Golfo del Leone) sī chi̍t phiàn Tē-tiong-hái ê hái-oan.

Liong Oan ê tē-tô͘