Luiz Inácio Lula da Silva

Luiz Inácio Lula da Silva (1945 nî 10 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì) sī Pa-se 1-ê chó-phài chèng-tī jîn-bu̍t. I tāi-piáu Kang-lâng-tóng (Partido dos Trabalhadores) chham-ka 2002 nî ê chóng-thóng soán-kí, kiat-kó ū tiâu. 2003 nî 1 goe̍h 1 chiū-jīm.

Koaⁿ-hong siòng (Agência Brasil/Ricardo Stuckert)

Koaⁿ-hong chu-liāu kì-chài i ê seⁿ-ji̍t sī 10 goe̍h 6, m̄-koh i pún-lâng kin-kù in lāu-bú ê kì-tî jīn-ûi èng-kai sī 27 hō.


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Luiz Inácio Lula da Silva