Mạc Hiàn-chong (Oa̍t-lâm-gí: Mạc Hiến Tông, ?  – 1546 nî ) pún-miâ Mạc Phúc Hải (莫福海 Bo̍h Hok-hái), sī Oa̍t-lâm Mạc Tiâu ê tē 3 tāi hông-tè, 1540 nî kàu 1546 nî chāi-ūi.