Mạc Thài-chong

Mạc Thài-chong (Oa̍t-lâm-gí: Mạc Thái Tông, ?  – 1540 nî ) pún-miâ Mạc Đăng Doanh (莫登瀛 Bo̍h Teng-êng), sī Oa̍t-lâm Mạc Tiâu ê tē 2 tāi hông-tè, 1529 nî kàu 1540 nî chāi-ūi.

Mạc Thài-chong