MHDYS (4 sè-kí chhut-sì) sī Aksum Ông-kok ê kok-ông.

MHDYS Picto infobox prétendant à un trône.png
Aksum ông
Mhdys.jpg
MHDYS
Aksum ông
Chhut-sì 4 sè-kí

Miâ-jīSiu-kái

MHDYS sī têng-kiàn ê Ge'ez gí-giân, lâi-goân sī gîn-kak-á téng-bīn ê jī, chi̍t khoán le̍k-sú-ka thui-chhek ê ho͘-im sī Mehadeyis.