Pak Macedonia ê chū-tī-thé

(Tùi Macedonia ê chū-tī-thé choán--lâi)

Macedonia Kiōng-hô-kok bo̍k-chiân lóng-chóng ū 80 ê chū-tī-thé.

Macedonia ê chū-tī-thé
Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Macedonia tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.