Mae Hong Son Hú (Thài-gí: แม่ฮองสอน) sī Thài-kok pak-pō͘ ê chi̍t-ê , siú-hú sī Mae Hong Son, tāi-iok ū 21 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 12681.3 km².

Mae Hong Son Hú ê ūi-tì.