Makatao-cho̍kTâi-oân goân-chū-bîn ê chi̍t cho̍k. Chit cho̍k sī kun-kù Ino Kanori ê tiāu-cha só͘ hun lūi.[1] Tī hiān-tāi ê Tâi-oân bô hoat-lu̍t-siōng ê jīn-tēng tē-ūi.

Chham-khóSiu-kái

  1. 伊能嘉矩(原著)/楊南郡(譯註) (1996). 平埔族調查旅行:伊能嘉矩〈台灣通信〉選集. 遠流. ISBN 957-32-2897-1.