Ma-lá-sóng

(Tùi Marathon choán--lâi)

Ma-lá-sóng[1] (Eng-gí: marathon) sī chi̍t-hāng khó-giām tòng-thâu ê tn̂g-cháu ūn-tōng.

Ma-lá-sóng

Chham-chiàuSiu-kái

  1. 王順隆 (2005). 台語中日語外來語之聲調與日語音節結構的對應關係. 2005語文教育國際學術研討會. 南台科技大學.