Margrete 1-sè

Margrete 1-sè (1353 nî1412 nî 10 goe̍h 28) sī Tan-be̍h (tùi 1375 nî), Lo̍k-ui (tùi 1380 nî), kiam Sūi-tián (tùi 1389 nî) ê liap-chèng. Tī gōa-kau kap chiàn-cheng ê chhiúⁿ-tōaⁿ hā, Margrete 1-sè thui-tōng ê chèng-chhek āu-bóe hō͘ 3-ê só͘-chāi thóng-ha̍p tī Kalmar Liân-ha̍p ē-té.

Margaret of Denmark, Norway & Sweden (1389) effigy 2010 (2).jpg

Chham-khóSiu-kái

  • Kathleen Kuiper, pian. (2010). "Margaret I". Britannica Guide to the World's Most Influential People : 100 Most Influential Women of All Time. Encyclopaedia Britannica, Inc. ISBN 978-1-61530-058-7.